חן מימון, 3 יחידות

הרבה הודות לכם ולשיעורים קיבלתי 100 בבגרות שנבחנתי בה, אז תודה!