גיאומטריה אנליטית | שאלון 801 | שאלון 182

 

נושאים נלמדים: משולשים, מרובעים, זוויות, תיכון, חוצה זווית, גובה, גיאומטריה אנליטית, אמצע קטע, אורך קטע, משפט פיתגורס, משוואת ישר

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 801/182 החל מ- ₪51/חודש לחצו כאן.
 
השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו בשאלון 803, בגרות במתמטיקה
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
מבוא לגיאומטריה
מבוא להנדסה: הגדרות בסיסיות, משולשים ומרובעים, זוויות וקטעים מיוחדים
מצולעים
מצולעים בגיאומטריה.
להרשמה
זוויות
הגדרת הזווית.
להרשמה
משולשים
משולשים בגיאומטריה.
להרשמה
מרובעים
מרובעים בגיאומטריה.
להרשמה
קטעים מיוחדים במשולשים
גובה, תיכון וחוצה זווית במשולשים.
להרשמה
משולשים מיוחדים
משולשים מיוחדים ותכונותיהם.
להרשמה
משולש שווה שוקיים
תכונות המשולש שווה השוקיים.
להרשמה
גיאומטריה אנליטית
ישרים ומצולעים במערכת צירים, נוסחאות לאמצע קטע, אורך קטע, מציאת משוואת ישר, משפט פיתגורס ועוד.
מבוא לגיאומטריה אנליטית
מערכת צירים וישרים במישור.
להרשמה
ישרים בגיאומטריה
משוואת הישר, סוגי ישרים במערכת צירים ובקשר לשיפועו של הישר.
להרשמה
המצב ההדדי בין ישרים
המצב ההדדי בין ישרים במישור והמשמעות הגרפית.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למצב ההדדי בין ישרים.
להרשמה
שיפוע הישר
הנוסחה לשיפוע ישר ומכפלת ישרים מאונכים.
להרשמה
דוגמה מסכמת
דוגמה מסכמת לישרים ושיפועי הישרים (חלק א׳).
להרשמה
דוגמה מסכמת
דוגמה מסכמת לישרים ושיפועי הישרים (חלק ב׳).
להרשמה
אמצע קטע
הנוסחה לחישוב אמצע קטע.
להרשמה
משפט פיתגורס
משפט פיתגורס לחישוב יתר וניצבים במשולש ישר זווית.
להרשמה
אורך קטע (מרחק בין שתי נקודות)
הנוסחה לחישוב מרחק בין שתי נקודות.
להרשמה
משוואת ישר בעזרת שתי נקודות
משוואת ישר בעזרת שתי נקודות ובעזרת שיפוע ונקודה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 1 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 3 מתוך המאגר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 4 מתוך המאגר.
להרשמה