טריגונומטריה במישור | שאלון 801 | שאלון 182

 

נושאים נלמדים: טריגונומטריה במישור, פונקציות טריגונומטריות, משולשים, משפט פיתגורס, מלבן ומעוין

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 801/182 החל מ- ₪51/חודש לחצו כאן.
 
השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו בשאלון 803, בגרות במתמטיקה
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
טריגונומטריה במישור
טריגונומטריה במישור, הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס וטנגנס, משפט פיתגורס, משולשים.
חזרה על משולשים
חזרה על משולשים ומשפטי מפתח במשולשים.
פעיל
חזרה על משפט פיתגורס
חזרה על משפט פיתגורס במשולש ישר זווית.
פעיל
דוגמה
דוגמה להשלמת זוויות ושימוש במשפט פיתגורס.
פעיל
פונקציות טריגונומטריות
הכרת הפונקציות סינוס, קוסינוס וטנגנס.
להרשמה
הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות
הכרת הפונקציות הטריגונומטריות ארקסינוס, ארקוסינוס וארקטנגנס.
להרשמה
דוגמאות בסיסיות
דוגמאות בסיסיות בטריגונומטריה.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 1 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 2 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 3 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 4 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
טריגונומטריה במרובעים
שימוש בפונקציות הטריגונומטריות במלבן ומעוין.
מלבן
הכרת המלבן ותכונות המלבן.
להרשמה
מעוין
הכרת המעוין ותכונות המעוין.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 1 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה מהמאגר
דוגמה 2 מתוך מאגר השאלות של משרד החינוך.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למעוין.
להרשמה