חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (נגזרת ואינטגרל) | שאלון 803 | שאלון 382

 

נושאים נלמדים: חשבון דיפרנציאלי, פונקציות פולינום, מנה, שורשים, חקירת פונקצייה, אסימפטוטות, חשבון אינטגרלי, שטח, נגזרות, אינטגרלים

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 803 החל מ- ₪55/חודש לחצו כאן.
 
השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו בשאלון 803, בגרות במתמטיקה
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
 
בקרוב יעלו שיעורים נוספים בנושאים חקירה של פונקציות נוספות וחשבון אינטגרלי.
שם השיעורסטטוס
חשבון דיפרנציאלי - פונקציות, גרפים ונגזרות
פעולות בין פונקציות, גרפים של פונקציות, נגזרות של פונקציית חזקה וכלל השרשרת.
פונקציות
הגדרת הפונקציה ומציאת תחום הגדרה.
פעיל
פעולות בין פונקציות
פעולות בין פונקציות ליצירת פונקציה חדשה.
פעיל
גרפים של פונקציות
עלייה/ירידה ו- חיוביות/שליליות ונקודו חיתוך של פונקציות.
פעיל
חקירת פרבולה
חקירת פונקציה ריבועית והצגת הפרבולה.
להרשמה
שיפוע הפונקציה בנקודה
שיפוע הפונקציה בנקודה ושיפוע המשיק לפונקציה.
להרשמה
הגדרת הנגזרת בנקודה
השיפוע לפונקציה והגדרת הנגזרת.
להרשמה
נגזרת של פונקציית חזקה
נגזרת של x בחזקת n.
להרשמה
חוקי הגזירה
חוקי הגזירה בפונקציות: כפל בקבוע, סכום/הפרש, כפל ומנה.
להרשמה
דוגמאות
דוגמאות לגזירה של פונקציות (חלק א׳).
להרשמה
דוגמאות
דוגמאות לגזירה של פונקציות (חלק ב׳).
להרשמה
דוגמאות
דוגמאות לגזירה של פונקציות (חלק ג׳).
להרשמה
כלל השרשרת
כלל השרשרת לגזירת פונקציות מורכבות.
להרשמה
דוגמאות
דוגמאות מסכמות לנגזרות של פונקציות.
להרשמה
חשבון דיפרנציאלי - פונקציות פולינום
חשבון דיפרנציאלי של פונקציות פולינום (חזקה).
פונקציות פולינום
הכרת הפולינום ופולינומים מסדר גבוה.
פעיל
משוואת המשיק בפולינום ממעלה שנייה
משוואת המשיק לפרבולה בנקודה על גרף הפונקציה.
פעיל
משוואת משיק
השלבים למציאת משוואת משיק ודוגמאות.
להרשמה
נקודת השקה לפונקציה
מציאת נקודת ההשקה לפונקציה.
להרשמה
משיק המקביל לישר נתון
שימוש בתנאי לישרים מקבילים למציאת משוואת משיק.
להרשמה
משיק המאונך לישר נתון
שימוש בתנאי לישרים ניצבים למציאת משוואת משיק.
להרשמה
תחומי עלייה וירידה של פונקציה
מציאת תחומי עלייה וירידה בעזרת פתרון א״ש עם הנגזרת.
להרשמה
קיצון מקומי בפונקציה
מבוא למציאת נקודות קיצון בפונקציה (פולינומים).
להרשמה
נקודות החשודות כנקודות קיצון
מציאת נקודות החשודות כנקודות קיצון בעזרת הנגזרת (הנגזרת הראשונה).
להרשמה
סיווג קיצון בעזרת נגזרת שנייה
סיווג סוג הקיצון בעזרת נגזרת שנייה.
להרשמה
סיווג קיצון בעזרת טבלה
סיווג סוג הקיצון בעזרת טבלת ערכים.
להרשמה
שלבים למציאת נקודות קיצון
סיכום השלבים למציאת נקודות קיצון מקומיות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מסכמת למציאת נקודות קיצון.
להרשמה
חשבון דיפרנציאלי - פונקציות רציונאליות
חשבון דיפרנציאלי של פונקציות שניתן לרשום בצורת מנה.
פונקציות רציונאליות
תחום הגדרה ונגזרות של פונקציות רציונאליות.
להרשמה
משיק לפונקציה רציונאלית
משוואת משיק לפונקציות רציונאליות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למשוואת משיק.
להרשמה
נקודות קיצון מקומיות
קיצון מקומי בפונקציה רציונאלית.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לקיצון מקומי (עם פרמטר).
להרשמה
אסימפטוטות אנכיות
מבוא לאסימפטוטות אנכיות.
להרשמה
אסימפטוטות אנכיות
השלבים למציאת אסימפטוטות אנכיות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לחקירת פונקציה עם אסימפטוטה אנכית.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לחקירת פונקציה עם אסימפטוטה אנכית (עם פרמטר).
להרשמה
חשבון דיפרנציאלי - פונקציות עם שורשים
חשבון דיפרנציאלי של פונקציות עם שורש (שורש מסדר שני).
פונקציות עם שורשים
מבוא לפונקיות עם שורשים.
להרשמה
פונקציות עם שורשים
תחום הגדרה של פונקציות עם שורשים.
להרשמה
נגזרת של שורש
נגזרת של פונקציות עם שורשים (שורש ריבועי).
להרשמה
דוגמאות
דוגמאות לנגזרות של פונקציות עם שורשים.
להרשמה
משיק לפונקציה עם שורש
משיק ומשוואת המשיק לפונקציה עם שורש.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 1 למשיק לפונקציה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 למשיק לפונקציה.
להרשמה
קיצון מקומי
קיצון מקומי בפונקציות עם שורשים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למציאת קיצון מקומי.
להרשמה
קיצון בקצה תחום הגדרה
קיצון בקצה תחום הגדרה בפונקציות עם שורשים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 1 לקיצון בקצה תחום ההגדרה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 לקיצון בקצה תחום ההגדרה.
להרשמה
אסימפטוטות אנכיות
אסימפטוטות אנכיות בפונקציות עם שורשים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לאסימפטוטות אנכיות.
להרשמה
חשבון דיפרנציאלי - בעיות קיצון
בעיות ערך קיצון עם שימוש בפונקציית מטרה.
בעיות קיצון - דרכי פתרון
מבוא לבעיות קיצון.
להרשמה
בעיות קיצון - מספרים
בעיות קיצון עם מספרים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 1 לבעיות קיצון עם מספרים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 לבעיות קיצון עם מספרים.
להרשמה
בעיות קיצון - פונקציות וגרפים
בעיות קיצון עם פונקציות וגרפים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 1 לבעיות קיצון של פונקציות וגרפים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה 2 לבעיות קיצון של פונקציות וגרפים.
להרשמה
בעיות קיצון - הנדסת המישור
בעיות קיצון עם מצולעים ומעגלים במישור.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות חורף תשע"א, 803.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע"ב, 803.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשע״ה, 803.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשע״ה, 803.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשע״ב, 803.
להרשמה
חשבון אינטגרלי - האינטגרל הלא מסויים
אינטגרלים ואינטגרל לא מסויים, חישוב אינטגרל.
אינטגרלים של פונקציות רציונאליות
נראה כיצד מבצעים אינטגרציה על פונקציות מנה.
להרשמה
אינטגרלים של פונקציות רציונאליות - דוגמאות
דוגמאות לאינטגרלים עם פונקציות בצורת מנה.
להרשמה
אינטגרלים של פונקציות רציונאליות - דוגמאות
דוגמאות לאינטגרלים עם פונקציות בצורת מנה.
להרשמה
אינטגרלים של פונקציות רציונאליות - דוגמאות
דוגמאות לאינטגרלים עם פונקציות בצורת מנה.
להרשמה
מבוא לאינטגרלים
מבוא לאינטגרלים ופונקציה קדומה.
להרשמה
כללי האינטגרציה
כללי האינגרציה לכפל בקבוע וחיבור/חיסור אינטגרלים.
להרשמה
אינטגרל של פונקציות חזקה
נראה כיצד מבצעים אינטגרציה על פונקציות עם חזקה.
להרשמה
אינטגרל של פונקציות חזקה - דוגמאות
דוגמאות לאינטגרלים עם חזקות.
להרשמה
חשבון אינטגרלי - האינטגרל המסויים וחישוב שטח בין פונקציות
אינטגרל מסויים ואינטגרל לחישוב שטח בין פונקציות.
אינטגרל מסויים
מבוא לאינטגרל מסויים.
להרשמה
אינטגרל מסויים
חוקי האינטגרל המסויים.
להרשמה
תרגילים מסכמים
מקבץ תרגילים מסכמים
להרשמה
שטחים - שטח החסום ע"י ציר ה - x
שטח בין פונקציה לבין ציר ה - x.
להרשמה
דוגמה
דוגמה בסיסית.
להרשמה
שטחים - שטח מתחלף החסום ע"י ציר ה - x
שטח בין הפונקציה לציר ה - x בו הפונקציה חותכת את הציר.
להרשמה
שטחים - שטח החסום ע"י שתי פונקציות
שטח בין שתי פונקציות.
להרשמה
שטחים - שטח החסום ע"י שתי פונקציות נחתכות
שטח בין שתי פונקציות החותכות האחת את השנייה.
להרשמה
שטחים - שטח מורכב
שטחים המוגבלים ע"י מספר פונקציות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לחישוב שטח בין שתי פונקציות.
להרשמה