וקטורים | שאלון 807

 

נושאים נלמדים: וקטורים גיאומטריים, וקטורים אלגבריים, ישרים ומישורים, הצגה פרמטרית, זוויות ומרחקים

על מנת ללמוד את כל השיעור עליכם ללמוד החל מהסרטון הראשון ועד הסרטון האחרון. אורכו של כל סרטון משתנה ואורך מספר דקות.
לרכישת הקורס המלא בשאלון 807 החל מ- ₪56/חודש לחצו כאן.
 
לצפייה יש לבחור את הנושא הרצוי וללחוץ על שם הנושא לפתיחת רשימת השיעורים לאותו הנושא. מתוך טבלת השיעורים ניתן לבחור את השיעור הרצוי.
שם השיעורסטטוס
וקטורים - וקטורים גיאומטריים
הגדרת הוקטור במישור ובמרחב, מכפלה סקלרית ופתרון בעיות במישור ובמרחב
הגדרת הוקטור
הגדרת הוקטור כישות מתמטית בעלת אורך וכיוון.
פעיל
שיוויון וקטורים והוקטור הנגדי
וקטורים שווים ווקטורים בכיוונים מנוגדים.
פעיל
דוגמה
דוגמה לשיוויון וקטורים (במישור).
פעיל
גופים במרחב
גופים שונים במרחב.
פעיל
דוגמה
דוגמה לשיוויון וקטורים (במרחב).
פעיל
חיבור וקטורים גיאומטריים
כלל המשולש וכלל המקבילית לחיבור וקטורים גיאומטריים.
להרשמה
חיסור וקטורים (גיאומטריים)
חיסור וקטורים גיאומטריים (חיבור וקטור נגדי).
להרשמה
דוגמה
דוגמה לחיבור/חיסור וקטורים גיאומטריים.
להרשמה
כפל וקטור בסקלר
כפל וקטור גיאומטרי בסקלר.
להרשמה
קומבינציה לינארית של וקטורים
וקטורים על אותו הישר ווקטורים על אותו המישור.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 (במישור).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 (במישור).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 (במישור).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 (במישור).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 (במרחב).
להרשמה
תיאור ישר בעזרת וקטור (חלק א׳)
הצגת הישר בעזרת וקטור שעליו.
להרשמה
תיאור ישר בעזרת וקטור (חלק ב׳)
משפט נקודה על הישר.
להרשמה
תיאור מישור בעזרת שני וקטורים
הצגת המישור בעזרת שני וקטורים שעליו.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לתיאור מישור בעזרת שני וקטורים.
להרשמה
זוויות ואורכים בוקטורים
הגדרת הזווית בין שני וקטורים ואורך וקטור.
להרשמה
מכפלה סקלרית (וקטור גיאומטרי)
המכפלה הסקלרית בוקטורים גיאומטריים.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות.
להרשמה
אורך וקטור
אורך וקטור (מתוך הנוסחה למכפלה סקלרית).
להרשמה
דוגמה
דוגמה לאורך וקטור.
להרשמה
הזווית בין שני וקטורים
זווית בין שני וקטורים (מתוך הנוסחה למכפלה סקלרית).
להרשמה
דוגמה
דוגמה לחישוב זווית בין שני וקטורים.
להרשמה
בעיות במישור
דוגמה מספר 1.
להרשמה
בעיות במישור
דוגמה מספר 2.
להרשמה
בעיות במישור
דוגמה מספר 3.
להרשמה
בעיות במרחב
דוגמה מספר 1.
להרשמה
בעיות במרחב
דוגמה מספר 2.
להרשמה
בעיות במרחב
דוגמה מספר 3.
להרשמה
וקטורים - וקטורים אלגבריים
הגדרה אלגברית של הוקטור, מכפלה סקלרית, זווית בין וקטורים ואורך וקטור.
מערכת צירים קרטזית
מערכת צירים במישור (דו מימדית) ומערכת צירים במרחב (תלת מימדית).
פעיל
וקטורים שמוצאם בראשית הצירים
ההצגה האלגברית של וקטור שמוצאו בראשית הצירים.
פעיל
פעולות בוקטורים אלגבריים
שיוויון, כפל בסקלר וחיבור/חיסור וקטורים אלגבריים.
פעיל
וקטורים שמוצאם לא בראשית הצירים
ההצגה האלגברית של וקטור שמוצאו לא בראשית הצירים.
פעיל
חלוקת קטע ביחס נתון ואמצע קטע
חלוקת קטע ביחס נתון ואמצע קטע בוקטורים.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1 (צורות מישוריות).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2 (צורות מישוריות).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 (צורות מישוריות).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 (צורות מרחביות).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 (צורות מרחביות).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 6 (צורות מרחביות).
להרשמה
מכפלה סקלרית (וקטורים אלגבריים)
המכפלה הסקלרית של וקטורים הנתונים בהצגה אלגברית.
להרשמה
אורך וקטור
אורך וקטור הנתון בהצגה אלגברית.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
מקבץ דוגמאות לחישוב אורך וקטור, זווית בין שני וקטורים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 (בעיית קיצון).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 (נוסחה לחישוב שטח משולש).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 (מערכת משוואות עם מספר משוואות קטן ממספר הנעלמים).
להרשמה
וקטור המאונך לשני וקטורים נתונים (חלק א׳)
מציאת וקטור המאונך לשני וקטורים נתונים בעזרת מכפלה סקלרית.
להרשמה
וקטור המאונך לשני וקטורים נתונים (חלק ב׳)
מציאת וקטור המאונך לשני וקטורים נתונים בעזרת מכפלה וקטורית.
להרשמה
וקטורים - ישרים ומישורים
הצגות פרמטריות של הישר והמישור, הצגה כללית של המישור, המצבים ההדדיים, זוויות ומרחקים.
הצגה פרמטרית של הישר
הצגת הישר במישור ובמרחב בעזרת וקטור ונקודה.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 3 (הצגה פרמטרית של הצירים).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 4.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 5.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 6.
להרשמה
מעבר מהצגה פרמטרית של הישר להצגה המפורשת של הישר
הדרכים לעבור מהצגה פרמטרית של הישר במישור להצגה המפורשת.
להרשמה
הצגה פרמטרית של המישור
הצגת המישור במרחב בעזרת שני וקטורים ונקודה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 (מישור הנקבע ע״י ישר ונקודה).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4.
להרשמה
הצגה כללית של המישור
המשוואה המפורשת של המישור.
להרשמה
מישורים מיוחדים
מישורים המקבילים לצירים ולמישורי הצירים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 שאלה מבגרות תש״נ, 5 יח״ל.
להרשמה
מעבר מהצגה כללית של המישור להצגה פרמטרית
שיטות לעבור מהצגה כללית של המישור להצגה פרמטרית.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 (מישור המקביל לציר z).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 (מישור המקביל למישור xy).
להרשמה
מעבר מהצגה פרמטרית של המישור להצגה כללית
שיטות לעבור מהצגה פרמטרית של המישור להצגה כללית.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למעבר מהצגה פרמטרית להצגה כללית של המישור.
להרשמה
המצב ההדדי בין שני ישרים
ישרים נחתכים, מתלכדים, מקבילים ומצטלבים.
להרשמה
קביעת המצבב ההדדי של שני ישרים
שיטות לקביעת המצב ההדדי של שני ישרים (דוגמה מספר 1).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 (קביעת מישור בעזרת שני ישרים נחתכים).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 (קביעת מישור בעזרת שני ישרים מקבילים).
להרשמה
המצב ההדדי בין שני מישורים
המצב ההדדי בין שני מישורים וקביעת המצב בינהם (מישורים בהצגה כללית).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 (מציאת ישר חיתוך של שני מישורים).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3 (מציאת ישר חיתוך של שני מישורים).
להרשמה
קביעת המצב ההדדי בין שני מישורים בהצגה פרמטרית
המצב ההדדי בין שני מישורים הנתונים בהצגה פרמטרית.
להרשמה
קביעת המצב ההדדי בין שני מישורים בהצגה פרמטרית והצגה כללית
המצב ההדדי בין שני מישורים הנתונים בהצגה פרמטרית והצגה כללית.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
דוגמאות 1-3.
להרשמה
המצב ההדדי בין ישר ומישור
המצב ההדדי בין שני ישר ומישור וקביעת המצב בינהם.
להרשמה
מקבץ דוגמאות
דוגמאות 1-3.
להרשמה
המצב ההדדי בין ישר ומישור (הצגה כללית)
המצב ההדדי בין ישר ומישור (בהצגה כללית) וקביעת המצב בינהם.
להרשמה
וקטורים - זוויות ומרחקים
זוויות ומרחקים בין ישרים ומישורים.
הזווית בין שני ישרים
הגדרה וחישוב הזווית בין שני ישרים.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2.
פעיל
הזווית בין שני מישורים
הגדרה וחישוב הזווית בין שני מישורים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 מתוך בגרות חורף תש״ס, 5 יח״ל.
להרשמה
ישר ניצב למישור
ישר ניצב למישור (הרחבה).
להרשמה
הזווית בין ישר למישור
הגדרה וחישוב הזווית בין ישר למישור.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לחישוב זווית בין ישר למישור.
להרשמה
מרחק נקודה מישר
הדרכים לחישוב מרחק נקודה מישר.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 (שתי דרכים שונות).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
מרחק נקודה ממישור
הנוסחה לחישוב מרחק נקודה ממישור.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
מרחק בין שני ישרים מקבילים
הנוסחה לחישוב מרחק בין שני ישרים מקבילים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למרחק בין שני ישרים מקבילים.
להרשמה
מרחק בין שני מישורים מקבילים
הדרכים לחישוב מרחק בין שני מישורים מקבילים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למרחק בין שני מישורים מקבילים.
להרשמה
מרחק בין ישר ומישור מקבילים
הדרך לחישוב מרחק בין ישר ומישור מקבילים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למרחק בין ישר ומישור מקבילים.
להרשמה
מרחק בין ישרים מצטלבים
הדרך לחישוב המרחק בין שני ישרים מצטלבים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1 למרחק בין שני ישרים מצטלבים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2 מתוך בגרות קיץ תש״ס, 5 יח״ל.
להרשמה