טריגונומטריה במישור | שאלון 806

שאלון 806, בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו במתמטיקה בחינםבבחינת הבגרות שאלה אחת העוסקת בטריגונומטריה, בהרבה מקרים נראה שהשאלה דורשת שימוש בכלים גאומטריים וטריגונומטריים. 
 
את נושא הטריגונומטריה נלמד מרמת הבסיס, נדון לעומק בפונקציות הטריגונומטריות הבסיסיות (סינוס, קוסינוס וטנגנס) במשולשים ומרובעים, לאחר מכן נמשיך למשפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים ולאחר שנבין היטב את הפונקציות הטריגונומטריות ושימושן נדון במעגל היחידה ונראה כיצד הפונקציות מתנהגות על מערכת הצירים הקרטזית, נדון במספר זהויות ונראה כיצד פותרים משוואות טריגונומטריות.
במהלך השיעורים נדון בזוגיות ואי זוגיות הפונקציות הטריגונומטריות, תחומי עלייה וירידה, תחומי חיוביות ושליליות, נוסחאות נוספות לחישוב שטחי משולשים ועוד.

נזכיר את היחס בין הפונקציות הטריגונומטריות לצלעות במשולש ישר זווית (צלע a מאונכת לצלע b כך שצלע c היא היתר במשולש):

 
 
שאלון 806 - טריגונומטריה - פונקציית סינוס
 
שאלון 806 - טריגונומטריה - פונקציית קוסינוס
 
שאלון 806 - טריגונומטריה - פונקציית טנגנס
 
שאלון 806 - טריגונומטריה - משולש ישר זווית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו מלאים במתמטיקה

 

שיעורי וידאו מלאים בטריגונומטריה

בחרו את השיעור הרצוי והתחילו ללמוד טריגונומטריה לשאלון 806 בחינם:

שם השיעורסטטוס
טריגונומטריה במישור - מצולעים במישור
מצולעים במישור, הפונקציות הטריגונומטריות והפונקציות ההפוכות וזהויות טריגונומטריות.
מבוא לטריגונומטריה
הפונקציות הטריגונומטריות במשולש ישר זווית.
פעיל
יחידות לחישוב זווית
מעלות ורדיאנים לחישוב זווית.
פעיל
זהויות בסיסיות
זהויות בסיסיות והוכחה שלהן.
פעיל
הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות
הפונקציות ההפוכות לחישוב זווית בהינתן יחס בין צלעות במשולש.
פעיל
זהויות בטריגונומטריה
זהויות בטריגונומטריה.
פעיל
דוגמה ברמת בסיס
דוגמה מספר 1.
פעיל
שטח משולש ומרובע
נוסחאות נוספות לחישוב שטח משולש ושטח מרובע.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4.
להרשמה
טריגונומטריה במרובעים
עבודה עם מרובעים והפונקציות הטריגונומטריות.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשס״א 4 יח׳. .
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5.
להרשמה
טריגונומטריה במישור - משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים
משפט הסינוסים במשולשים ומעגלים ומשפט הקוסינוסים במשולשים.
משפט הסינוסים
הוכחת משפט הסינוסים.
פעיל
דוגמה
דוגמה לשימוש בחלק הראשון במשפט הסינוסים.
פעיל
דוגמה
דוגמה לשימוש בחלק השני במשפט הסינוסים.
להרשמה
שימוש במשפט הסינוסים
הבעיתיות בשימוש במשפט הסינוסים.
להרשמה
שטח משולש
חישוב שטח משולש לפי סינוסי הזוויות.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״א שאלון 804.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשע״ב שאלון 806.
להרשמה
משפט הקוסינוסים
הוכחת משפט הקוסינוסים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 1.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 2.
להרשמה
משפט הקוסינוסים ומשפט הסינוסים
השוואה בשימוש במשפט הקוסינוסים לעומת משפט הסינוסים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 3.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 (עם מעגל).
להרשמה

 

להלן שאלה ברמת בסיס בטריגונומטריה (גללו מטה לפתרון):