סדרות | שאלון 806

שאלון 806, בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו במתמטיקה בחינםנושא זה שייך לתחום האלגברה ולכן טרם ניגש ללמוד סדרות נדון באלגברה של חזקות, אלגברה של שורשים, פונקציות מעריכיות, משוואות מעריכיות פשוטות, לוגריתמים ומשוואות לוגריתמיות פשוטות.
 
 

סוגי הסדרות בשאלון 806

  • סדרות חשבוניות:

סדרות אלו הן הסדרות הפשוטות ביותר המוגדרות ע"י הנוסחה לאיבר כללי:
 
         שאלון 806 - סדרות - איבר כללי בסדרה חשבונית
במעבר בין שני איברים עוקבים ההפרש תמיד קבוע, ז"א:
שאלון 806 - סדרות - הפרש בסדרה חשבונית
  • סדרות הנדסיות (כולל סדרות אינסופיות מתכנסות):

סדרות אלו מוגדרות ע"י הנוסחה לאיבר כללי:
שאלון 806 - סדרות - איבר כללי בסדרה הנדסית
במעבר בין שני איברים עוקבים המנה תמיד קבועה, ז"א:
שאלון 806 - סדרות - מנה בסדרה הנדסית
בנוסף לסדרות הנדסיות סופיות, נלמד סדרות הנדסיות אינסופיות שסכומן מתכנס לערך סופי ונראה כיצד להתמודד עם שאלות אלו בבחינה.
  • סדרות כלליות:

סדרות המוגדרות בעזרת נוסחה לאיבר כללי או בעזרת כלל נסיגה. בסדרות מסוג זה נלמד כיצד לחשב את האיבר הכללי, הסכום וגדלים נוספים.
 
בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו מלאים במתמטיקה

 

שיעורי וידאו מלאים בסדרות

בחרו את השיעור הרצוי והתחילו ללמוד סדרות לשאלון 806 בחינם:

שם השיעורסטטוס
סדרות - סדרה חשבונית
הגדרה סדרה חשבונית ונוסחאות בסדרות חשבוניות.
מבוא לסדרות
מבוא לסדרות וסימונים מקובלים.
פעיל
סדרות חשבוניות
נוסחת הנסיגה והנוסחה לאיבר כללי בסדרות חשבוניות.
פעיל
תכונת הסדרה החשבונית
ממוצע חשבוני בסדרה חשבונית.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1 (סדרה חשבונית).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2 (סדרה חשבונית).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 3 (סדרה חשבונית).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 4 (סדרה חשבונית).
להרשמה
סכום סדרה חשבונית
הנוסחאות לסכום סדרה חשבונית ופיתוחן.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 (סדרה חשבונית).
להרשמה
סכום במקומות זוגיים ואי זוגיים (דוגמה)
דוגמה מספר 6 (סדרה חשבונית).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 7 (סדרה חשבונית).
להרשמה
האיבר הכללי בסדרה חשבונית
הנוסחה לאיבר כללי בסדרה חשבונית בהינתן סכומים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 8 (סדרה חשבונית).
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשע״ג שאלון 805.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״ד שאלון 806.
להרשמה
סדרות - סדרה הנדסית
הגדרה סדרה ההנדסית ונוסחאות בסדרות הנדסיות.
חזקות
חזרה על חזקות.
פעיל
סדרות הנדסיות
נוסחת הנסיגה, הנוסחה לאיבר כללי וממוצע הנדסי בסדרות הנדסיות.
פעיל
סדרות הנדסיות
הסוגים השונים של סדרות הנדסיות: סדרה עולה, סדרה יורדת וסדרה שאינה עולה ואינה יורדת.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1 (סדרה הנדסית).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2 (סדרה הנדסית).
להרשמה
מציאת מספר האיברים
מציאת n בעזרת פונקציה לוגריתמית.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למציאת מספר האיברים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה למכפלת איברים במקומות הזוגיים והאי זוגיים.
להרשמה
סכום סדרה הנדסית
נוסחאות הסכום בסדר הנדסית ופיתוחן.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לסכום בסדרה הנדסית.
להרשמה
האיבר הכללי בסדרה הנדסית
הנוסחה לאיבר כללי בסדרה חשבונית בהינתן סכומים.
להרשמה
סדרות - סדרות מעורבות, הנדסיות אינסופיות וכלליות
סדרות מעורבות (סדרה שבחלקה חשבונית ובחלקה הנדסית), סדרות הנדסיות אינסופיות שסכומן סופי וסדרות המוגדרות לפי כלל נסיגה או לפי איבר כללי.
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשע״ב שאלון 806.
להרשמה
סדרות מעורבות - דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״א שאלון 805.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשע״ד שאלון 805.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד ב׳ תשע״ד שאלון 806.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות קיץ מועד א׳ תשע״ג שאלון 805.
להרשמה
סדרות הנדסיות אינסופיות
מבוא לסדרות הנדסיות אינסופיות.
להרשמה
סכום סדרה הנדסית אינסופית
הנוסחה לסכום סדרה הנדסית אינסופית ופיתוחה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לסדרה הנדסית אינסופית.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשע״ד שאלון 806.
להרשמה
סדרות כלליות
סדרות כלליות המוגדרות לפי הנוסחה לאיבר כללי.
להרשמה
דוגמה
דוגמה לסדרה כללית המוגדרת לפי הנוסחה לאיבר כללי.
להרשמה
סדרות כלליות
סדרות כלליות המוגדרות לפי נוסחת הנסיגה.
להרשמה
דוגמה
שאלה מבגרות חורף תשע״ג שאלון 805.
להרשמה

 

שאלה לדוגמה ברמת בסיס בסדרות (גללו מטה לצפייה בפתרון):

(שאלה זו הייתה בבחינת הבגרות של תלמידי 4 יח"ל ולכן היא ברמת בסיס לתלמידי 5 יח"ל)