בעיות מילוליות | שאלון 806

שאלון 806, בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו במתמטיקה בחינםטרם תחילת הלימודים לנושא הבעיות המילוליות יש להתחיל באלגברה בסיסית ולכן השיעורים הראשונים יעסקו באלגברה בסיסית, נעבור על הנושאים: פתרון משוואות, מערכת משוואות, הסבר גרפי למערכת משוואות, טכניקה אלגברית (קרי פירוק לגורמים, גורם משותף, נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק טרינום), נמשיך למשוואות ממעלה ראשונה, שנייה, משוואות מיוחדות, אי שיוויונות בסיסיים, אי שיוויונות מורכבים, אי שיוויונות עם ערך מוחלט ואת חוקי החזקות והשורשים. לאחר שנרכוש ידע אלגברי איתן נמשיך לדון בבעיות מילוליות מסוג בעיות תנועה ובעיות הספק.

ביחס לשאר הנושאים לשאלון 806 נושא הבעיות המילוליות קצר, אך נקדיש לו מספר שיעורים ונדון בו לעומק.
נציין שיכול להיות שימוש באחוזים בשאלות מסוג זה.
 
שיעורי וידאו מלאים בכל הנושאים לשאלון 806 בחינם! לחצו כאן
 
 
נזכיר כיצד אנו עוברים מאחוזים למספרים. אחוז אחד מהשלם מוגדר כמאית אחת מהשלם, ז"א:
שאלון 806 - מעבר מאחוזים לשברים
ולכן אם ברצוננו לחשב, נניח, 35.5% מתוך 250, נחשב זאת כך:
 
שאלון 806 - מעבר משברים לאחוזים
ולכן 35.5% מתוך 250 הם 88.75.
 
בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו מלאים במתמטיקה
 

שיעורי וידאו מלאים בבעיות מילוליות

בחרו את השיעור הרצוי והתחילו ללמוד בעיות מילוליות לשאלון 806 בחינם:
שם השיעורסטטוס
בעיות מילוליות - בעיות תנועה
בעיות מילוליות מסוג בעיות תנועה מסוגים שונים.
מבוא לבעיות תנועה
הנוסחה (זמן)*(מהירות)=(דרך).
פעיל
דרכי פתרון בבעיות תנועה
הצגה גרפית של הבעיה ושימוש בטבלה בבעיות תנועה.
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 1 (חלוקה לשלבים).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 2 (שני גופים היוצאים מאותה נקודה).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 3 (שני גופים הנעים זה לקראת זה).
פעיל
דוגמה
דוגמה מספר 4 (שלושה גופים היוצאים מאותה נקודה).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 מבגרות חורף תשס״ה, 006.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 6 מתוך בגרות קיץ מועד א׳ תשס״ד, 006.
להרשמה
מציאת תחום ערכים
דוגמה מספר 7 - מציאת תחום ערכים.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 8 - בגרות קיץ מועד ב׳, תשע״ב, 806.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 9 - בגרות חורף תשס״ט, 006.
להרשמה
בעיות עם משפט פיתגורס
דוגמה מספר 10 - בעיות תנועה עם שימוש במשפט פיתגורס.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 11 - בגרות קיץ מועד ב׳ תשס״ט, 006.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 12 - בגרות חורף תשס״ו, 006.
להרשמה
בעיות עם השפעת גורם חיצוני
בעיות תנועה בהן ישנו השפעה של גורם חיצוני על מהירות הגוף.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 13.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 14.
להרשמה
בעיות מילוליות - בעיות הספק ועבודה
בעיות מילוליות מסוג בעיות הספק ועבודה עם מציאת כמות, סה״כ מספר ימי עבודה וביצוע חלקי עבודה.
מבוא לבעיות הספק ועבודה
הנוסחה (זמן)*(קצב)=(עבודה).
פעיל
דוגמאות בסיסיות
מקבץ דוגמאות בסיסיות להמחשה.
פעיל
דוגמה - בעיות עם מציאת כמות
דוגמה מספר 1 (שני פועלים עובדים ביחד).
פעיל
דוגמה - בעיות עם מציאת כמות
דוגמה מספר 2 (צינור מילוי וצינור ריקון בבריכה).
להרשמה
דוגמה - בעיות עם מציאת כמות
דוגמה מספר 3 (קצב משתנה).
להרשמה
דוגמה - בעיות עם מציאת כמות
דוגמה מספר 4 מתוך בגרות קיץ מועד א׳ תשע״ב, 806.
להרשמה
בעיות עם סה״כ מספר ימי עבודה
הנוסחה (מס׳ הפועלים)*(מס׳ הימים שעבדו הפועלים)=(סה״כ מס׳ ימי עבודה).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 5 (סה״כ מספר ימי עבודה).
להרשמה
בעיות עם ביצוע חלקי עבודה
דוגמה מספר 6 - דרכי עבודה בבעיות עם ביצוע חלקי עבודה.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 7 (ברזים הממלאים לבד בריכה).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 8 (טכנאים המתקנים לבד מקרר).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 9 (שלושה ברזים).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 10 (בעיות עם שני נעלמים).
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 11 מתוך בגרות קיץ מועד א׳ תשע״א, 806.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 12 מתוך בגרות חורף תשע״ה, 806.
להרשמה
דוגמה
דוגמה מספר 13 מתוך בגרות חורף תש״ע, 006.
להרשמה
 
 

פתרון שאלה לדוגמה בבעיות מילוליות מתוך בחינת בגרות במתמטיקה (גללו מטה כדי לצפות בפתרון):