הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2017 מועד ב׳ שאלון 804 | פתרון בגרות במתמטיקה | בגרות אונליין

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה מועד קיץ ב׳ 2017 שאלון 804 לתלמידי 4 יחידות לימוד במתמטיקה.
 
 

שאלה מספר 1 - בגרות קיץ 2017 מועד ב׳ שאלון 804:

שאלה מספר 2 - בגרות קיץ 2017 מועד ב׳ שאלון 804:

שאלה מספר 3 - בגרות קיץ 2017 מועד ב׳ שאלון 804:

שאלה מספר 4 - בגרות קיץ 2017 מועד ב׳ שאלון 804:

שאלה מספר 5 - בגרות קיץ 2017 מועד ב׳ שאלון 804:

שאלה מספר 6 - בגרות קיץ 2017 מועד ב׳ שאלון 804:

שאלה מספר 7 - בגרות קיץ 2017 מועד ב׳ שאלון 804:

שאלה מספר 8 - בגרות קיץ 2017 מועד ב׳ שאלון 804: