שאלון 802 בגרות חורף 2017 פתרון מלא

הצעה לפתרון מלא לבגרות חורף 2017 שאלון 802: