שאלון 801 בגרות קיץ מועד ב׳ 2016 פתרון מלא

הצעה לפתרון מלא לבגרות קיץ 2016 מועד ב׳ שאלון 801: