הרשמה לבגרות - מועד חורף 2016 בגרות במתמטיקה

 
לצפייה בשיעורי וידאו בחינם במתמטיקה בכל הנושאים והשאלונים - לחצו כאן!
 
הרשמה לבגרות חורף מתמטיקה, בגרות במתמטיקה
נפתחה ההרשמה לקראת בגרות חורף 2016 לבגרות במתמטיקה ולבגרויות המתקיימות במועד חורף.
לבגרות במתמטיקה מועד חורף 2016 ניתן לגשת לכל השאלונים (שאלונים 801 - 807) ובכל רמות הלימוד (3-5 יח״ל). את נושאי הבחינה ניתן למצוא בעמוד הקורסים (תלמידים הרשומים לקורסי הבגרות של בגרות אונליין יכולים למצוא את הסילבוס בראשית עמודי השאלונים בשאלונים אליהם הם רשומים) או ע״ לחיצה על השאלון המתאים:

 


בגרות במתמטיקה, השלמת בגרות במתמטיקה, שיעורי וידאו מלאים במתמטיקה

 

לצפייה בשיעורי וידאו בחינם במתמטיקה בכל הנושאים והשאלונים - לחצו כאן!

 

 הבגרות במתמטיקה תתקיים ביום ב' בתאריך 18.01.16

 

הרשמה לבגרות חורף - תלמידים אקסטרנים

ההרשמה לבחינות מועד חורף לנבחנים אקסטרנים לבגרויות ולבגרות במתמטיקה נסגרת בתאריך 19.11.15, יום ה׳ - יש להזדרז להירשם!
תלמיד אקסטרני הוא תלמיד אשר פתח תיק נבחן אקסטרני. על תלמידים אקסטרנים להירשם דרך המערכת האינטרנטית של משרד החינוך לרישום לבגרויות, התשלום מתבצע בעזרת כרטיס אשראי ובסיום התהליך המערכת מפיקה אישור הרשמה אותו יש להביא לבחינה. מועד הבחינה ומקום הבחינה ישלח לנבחן בדואר. תלמידים שלא מעוניינים להירשם דרך אתר משרד החינוך יכולים להירשם דרך בנק הדואר לאחר הזמנת שוברי תשלום.
תלמידים אקסטרנים מתחת לגיל 18 יכולים לגשת לבחינה ללא תשלום, חובה עליהם להירשם לבחינה. 
 

פתיחת תיק לנבחנים אקסטרנים לקראת הבגרות במתמטיקה חורף 2016

תלמיד אקסטרני הוא תלמיד אשר פתח בעבר ״תיק נבחן אקסטרני״ ומטופל בלשכה האקסטרנית.
מיהם הנבחנים הצריכים לפתוח תיק אקסטרני (מידע נוסף ניתן למצוא כאן - שאלות ותשובות לקראת הבגרות)?
 1. מי שאינו לומד בבית-ספר על-יסודי אינטרני או שלא סיים את לימודיו התיכוניים בבית ספר אינטרני.
 2. מי שלומד בבית ספר שאינו מגיש את תלמידיו לבחינות הבגרות או הגמר של משרד החינוך.
 3. נבחן אקסטרני שתיקו נגנז, לאחר שעברו שבע שנים ממועד הבחינה האחרונה שבה הוא נבחן.
 4. נבחן שסיים י"ב בבית ספר על יסודי אינטרני, מבלי שנבחן בבחינת בגרות אחת לפחות.
 5. נבחן שסיים כיתה י"ב בבית-ספר על-יסודי אינטרני מבלי שהשלים את בחינותיו, ומעוניין להלשים בחינות מחוץ לבית הספר שלמד בו.
 6. "תיק משפר ציון" – נבחן בעל תעודת בגרות המבקש לחזור על אחת או יותר מהבחינות.
לצורך פתיחת התיק, יבוא הנבחן בעצמו לשלוחת הבחינות ויציג את המסמכים הבאים:
 • תעודת מזהה: תעודת זהות, דרכון בר-תוקף- לתייר, תעודת עולה- לעולה חדש ותעודת תושב לתושב ארעי. תושב חוזר יביא תעודת זהות, ובנוסף- אישור ממשרד הפנים על היותו תושב חוזר.
 • טופס "שאלון למועמד לבחינות חיצוניות" – אותו ממלאים בשלוחת הבחינות בעת פתיחת התיק.
 • דמי פתיחת תיק נבחן: במזומן לתשלום בבנק הדואר או בשלוחה באמצעות כרטיס אשראי אישי.
 • 2 תמונות דרכון.
סייגים לפתיחת תיק נבחן אקסטרני ולמידע נוסף יש להיכנס לאתר משרד החינוך - נבחנים אקסטרניים: נהלים ותקנות הרשמה, שלוחות אגף הבחינות ושוברי תשלום (קישור).
 
תלמידים שצריכים לעשות אחת מהפעולות הבאות יוכלו לעשות זאת עד התאריך 10.11.15:
 • העברת תיק בין שלוחות.
 • שינוי בפרטיים אישיים (כולל כתובת).
 • החלפת מקצוע או רמת בחינה.
 • הוספת מקצוע להרכב בחינה.
 • הזמנת שוברים מודפסים.
המועד האחרון להגשת הקלות בבחינה לתלמידים אקסטרניים הוא 19.11.15.
 

הרשמה לבגרות חורף - תלמידי משנה ותלמידי תיכון

ההרשמה לבחינות מועד חורף לנבחנים אינטרניים ונבחני משנה לבגרויות ולבגרות במתמטיקה נסגרת בתאריך 22.11.15, יום א׳ - יש להזדרז להירשם!
ההרשמה לבגרות במתמטיקה לתלמידי משנה (תלמידים שסיימו את התיכון ולא פתחו תיק נבחן אקסטרני) ותלמידי תיכון מתבצעת בבית הספר בו הם למדו. 
מידע נוסף על נבחני משנה ונבחנים אינטרניים ניתן למצוא כאן - המעמדים השונים של נבחני הבגרות השונים: אינטרניים, אקסטרניים ונבחני משנה.
המועד האחרון להגשת הקלות בבחינה לתלמידים אינטרניים ותלמידי משנה הוא 22.11.15.
 

הרשמה מאוחרת לבגרות חורף 2016 (מרב״ג)

תלמידים שפיספסו את ההרשמה דרך השלוחה האקסטרנית או דרך בית הספר יכולים להירשם דרך המרב״ג (מרכז בחינות גמיש).
נבחני משנה בוגרים ונבחנים חיצוניים (אקסטרניים) שאיחרו את מועד ההרשמה יוכלו להרשם במרכז הבחינה הגמיש (מרב״ג), בסיום ההרשמה יקבל הנבחן הודעה בכתב על מקום הבחינה ומועדה. במסגרת המרב״ג לא ניתן לקבל התאמות בדרכי ההיבחנות לתלמידים עם לקויות למידה, הבחינה תתקיים אך ורק במתכונת הרגילה.
מחיר ההבחנות:
שאלונים 801,802,803,805 - 60 שקלים.
שאלונים 804, 806 - 180 שקלים.
שאלון 807 - 120 שקלים.
על התלמיד מוטלת האחריות להרשם לסמל השאלון הנכון בו הוא מבקש להבחן, האחריות היא על הנבחן בלבד וכל טעות באחריותו בלבד.
 

נוהלי ההרשמה דרך המרב״ג לנבחני משנה

נבחן המעוניין להבחן דרך המרב״ג צריך להגיע לבית הספר לקבלת טופס הרשמה לבחינה (טופס 9587) שבו יירשם סמל השאלון עליו הנבחן נבחן. על התלמיד לשלם עבור השאלונים בהם ייבחן טרם הגעתו למרב״ג. בבואו של התלמיד להירשם במרב״ג עליו להצטייד בתעודת זהות (או דרכון בר תוקף), שובר תשלום וטופס ההרשמה (טופס 9587) הניתן ע״י בית הספר. הרישום במרב״ג יעשה יום לפני הבחינה בשעות 8:00 - 16:00. אנו ממליצים לפנות את כל היום לטיפול בהרשמה.
 
לצפייה בשיעורי וידאו בחינם במתמטיקה בכל הנושאים והשאלונים - לחצו כאן!
 

נוהלי ההרשמה דרך המרב״ג לנבחנים אקסטרניים

נבחן אקסטרני המעוניין להבחן דרך המרב״ג יצטרך להתייצב במרב״ג לקבלת שובר לתשלום, לשלמו בבנק הדואר ולחזור למרב״ג לצורך הרשמה לבחינה. ניתן לגשת כבר היום לשלוחה האקסטרנית לקבלת שובר תשלום ולשלמו בבנק הדואר ולהתייצב שוב להרשמה יום לפני הבחינה לאחר ששובר התשלום שולם. הרישום במרב״ג יעשה יום לפני הבחינה בשעות 8:00 - 16:00. בבואכם להירשם במרב״ג עליכם להציג תעודת זהות (או דרכון בר תוקף). תלמיד שלא פתח תיק אקסטרני יצטרך לשלם 254 שקלים לצורך פתיחת תיק נבחן אקסטרני. תלמיד שלא יפתח תיק נבחן אקסטרני בזמן יתבטלו לו ציוני הבחינות! אנו ממליצים לפנות את כל היום לטיפול בהרשמה.
 
להלן רשימת מרכזי הרישום לבחינה:
מרב״ג כתובת טלפון תחבורה ציבורית
ירושלים - שלחות הבחינות האקסטרנית כנפי נשרים 24, כניסה א׳, גבעת שאול 02-6515913 קווי אוטובוס 15,74,75
ת״א והמרכז - עירוני ז׳ תל אביב יפו חידושי הרי״ם, 10 03-6164022 קווי אוטובוס 26,42,44 מתחנה מרכזית ת״א
חיפה - בית הגפן בניין התאטרון שד׳ הציונות 33 04-8645584 קווי אוטובוס 10,12,40,111,115,136
טבריה - אורט במעלה שש שנתי אשכול פיס למדעים ואמנויות מורדות טבריה 04-8645584 קווי אוטובוס 4,6
באר שבע - שלוחת הבחינות האקסטרנית צומת אלי כהן, קניון הנגב ב״ש 08-6283291 כל האוטובוסים והרכבות המגיעים לתחנה מרכזית
אשדוד - מקיף ח׳ ברק בן אבינועם 10 08-6283291 קו אוטובוס 5 מתחנה מרכזית
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשלוחה האקסטרנית - לחצו כאן לפרטים נוספים.